Kurumsal YST: Şirketlere Yönelik Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

İçinde bulunduğumuz inovasyon çağında, rekabetin çok yüksek olduğu pazarda lider konuma gelebilmek için, sadece kaliteli ürünler ve nitelikli hizmetler sunmak yeterli olmamaktadır. Hızla değişen dünyayı bütün olarak algılayabilen ve keşfedilmemiş gerçeklere yaratıcı yöntemlerle ulaşabilen çalışanlar; yüksek duygusal zekâlarını kullanarak, farklı öneriler getirerek çözümler üretebilir ve kurumları çok daha hızlı başarıya götürebilirler. Bunun için çalışanların yaratıcılıklarını keşfederek ortaya çıkarmaları ve bunları iş hayatında uygulayabilmeleri oldukça önemlidir.

Yaratıcılık, var olmayan bir şeyi hayal edebilme, herkesten farklı yollarla yapabilme ve yeni fikirler geliştirebilme yeteneğidir. Bazıları gerek işi, gerek kişiliği, gerekse ona verilen imkânlar çerçevesinde bu özelliğini kullanma ve geliştirme şansına sahip olur. Bazıları ise bu özelliğini unutarak yaşamına devam eder oysa yaratıcılık hepimizin içinde var olan, zaman içinde bastırılmış, fakat sistemli çalışma ile geliştirilebilen bir yeteneğimizdir.

Drama, dans-hareket, resim ve müzik gibi sanat dallarını kullanarak, kurum çalışanlarına yönelik yaratıcılık özelliklerini ve diğer becerilerini geliştirmelerini sağlayacak eğitim faaliyetleri planlamakta ve uygulamaktayız. Gerçekleştirdiğimiz atölye çalışmalarında amaçladıklarımız;

  • Duygusal farkındalıklarını arttırarak empati becerilerini geliştirmek, sosyal ilişkiler ve iletişim becerilerini geliştirmek
  • Değişim dinamiğine uyum sağlamayı kolaylaştırmak, kalıp ve alışkanlıkların dışına çıkarak yaratıcı ve esnek düşünceyi desteklemek
  • Olayları ve kişileri farklı açılardan görebilme ve değerlendirebilme iç görüsünü kazandırmak
  • Problem çözebilme ve “doğru” karar verme yeteneğini güçlendirebilmek
  • İşbirliğini, ekip ruhunu, çalışanların motivasyonunu ve aidiyet duygusunu arttırmak
  • Ortak vizyon ve amaçların belirlenmesine yardımcı olmak
  • Kaynakların daha etkin kullanımına olanak sağlayarak verimliliği arttırmak
Detaylı Bilgi İçin Bize Ulaşın