YST Eğitim ve Atölye Çalışmaları

1. Yoğunlaştırılmış Kısa Dönemli Eğitici Eğitimleri

Yaratıcı Sanatlar Terapisi alanının ülkemizde doğru tanınması ve uygulanması için enstitümüzün gösterdiği çalışmaların bir parçası olarak dünyadan önemli değerli uzman Yaratıcı Sanatlar Terapistlerini eğitim vermeleri için davet ediyoruz. Ruh sağlığı ve eğitim alanlarında çalışan; psikologlar, psikolojik danışmanlar, aile terapistleri, psikiyatristler, psikiyatri hemşireleri, sosyal hizmet uzmanları, aile hekimleri, ve yüksek lisansı olan sanat terapistlerinin katılabileceği YST bünyesinde gerçekleştirilen eğitim çalışmaları uluslararası standartlarda olup, eğitimi uluslararası dernekler tarafından tanınan uzman yerli ve yabancı Yaratıcı Sanat Terapistleri tarafından verilmektedir.

Yeni Eğitimler

Aile, Evlilik ve Çift Terapisi’nde Yaratıcı Sanatlar Terapisi

Bu eğitim; (aile terapisi eğitimi değildir) teorik açıdan YST’nin Aile, Evlilik ve Çift Terapisinde nasıl kullanılacağına dair bilgilendirmenin yanı sıra, katılımcıların aktif olarak yaratıcı tekniklerinin nasıl kullanılabileceğini anlamalarına, deneyimlemelerine ve daha sonra bu teknikleri çalıştıkları çift ve aileler ile nasıl uygulayabileceklerini anlamalarına olanak sağlamayı amaçlamaktadır. Eğitim uygulamalarında eğitmenin birebir çalışmalarına ve uygulamalarına katıldığı sevgili Murial Gold tarafından geliştirilen “Kurgusal Aile” (Fictional Family) teknikleri kullanılacaktır. Bu teknikler ve farklı deneyimleme yöntemleri ile katılımcılar kendilerini hem kişisel hem de mesleki açıdan daha iyi tanıma, geliştirme ve dönüştürme imkânı bulabileceklerdir. Ayrıca bu eğitim katılımcılara kendi yaratıcı potansiyellerini keşfetme ve alanlarında kendilerini geliştirme imkânı da verecektir.

 • YST (drama, dans / hareket, müzik, resim terapisi ,vb.) nedir?
 • Aile, Evlilik ve Çift Terapisinde kullanılabilecek yansıtma tekniklerinin işlevleri ve uygulanışları,
 • Sosyometrik Teknikler (sosyometri, sosyal-atom, heykelleştirme, aile koreografisi)
 • Role playing & Kurgusal Aile (Fictional Family) Tekniği Uygulaması
 • Teröpetik kartların ve aile fotoğraflarının projektif teknik olarak kullanımı
 • YST vaka canlandırması (İletişimsizlik, Anlaşmazlık, Çatışma, Güvensizlik, Aldatma, Boşanma)

Kimler Katılabilir?

Ruh sağlığı ve eğitim alanlarında mezun veya aşağıdaki bölümlerin son sınıf öğrencileri;

 • Psikiyatri
 • Psikoloji
 • PDR
 • Aile Terapisi
 • Çocuk Gelişimi

Katılım sayısı sınırlıdır. Bu eğitim enstitümüzde açılacak uzun dönemli eğitimlerde gerektiğinde kredilenebilecektir. Uluslararası YST derneğinin kriterlerine ve
akreditasyonuna uygun bir eğitimdir.

Önceki Eğitimler
Travma Sonrası Stres Bozukluğu (PTSD), Yaratıcı Sanat Terapileri ve Metanet: “Travmanın Karanlığı İçindeki Işığı Bulma Yolculuğu”

Dünyaca tanınmış psikolog, travma terapisti ve drama terapisti 6 Parçalı Hikâye Tekniğinin, BASIC Ph modelinin ve “Travma Sonrası Stres Bozukluğu Tedavi Protokolü- See Far CBT” yaratıcısı Prof. Dr. Mooli Lahad  Yaratıcı Sanatlar Terapisi Enstitüsü’nde iki günlük bir eğitim ve atölye çalışması gerçekleştirdi. Mooli Lahad ve çalışmaları ile ilgili  daha fazla bilgi için siteyi ziyaret edebilirsiniz: www.icspc.org

Travma’da Yaratıcı Sanatlar Terapisinin Kullanımı: “Kahraman’ın Yolculuğu”

Dr. Nilgun Turkcan tarafından verilen bu eğitimde “Kahraman’ın Yolculuğun” da, katılımcılar dans ve  hareket, resim, hikaye, müzik ve dramatizasyon gibi farklı yaratıcı teknikleri kullanarak “kendi” lerinin keşfine çıktılar. Gruptaki herkes, Kahraman rolünü̈ üstlenerek bu çetrefilli amansız yolculukta karşısına çıkan engellerle baş etmeye çalıştılar ve kendine ulaşmak için Rehber’in yardımını istediler. Katılımcılar, deneyimlerini sahnede dramatize ettikten sonra, yarattıkları kurgu ve kendi yaşamları ve arasındaki bağlantıları incelediler ve bu tekniklerin özellikle travmada nasıl kullanıldığına dair bilgi sahibi oldular.

Kendini ve “Öteki”ni Affetme Sanatı!

California Institute of Integral Studies, Drama Terapisi Bölümü’nde profesör, “Healing the Wounds of History”(Tarihin Yaralarını Sarmak) isimli kuramın yaratıcısı,  Living Arts Danışmanlık Merkezi’nde Klinik Bölümü’nün Yöneticisi, ödüllü drama terapisti Dr Volkas  eğitim vermek üzere 20 – 21 Aralık tarihlerinde Türkiye’ye geldi.

Katılımcılar, bu iki günlük atölye çalışmasında, Drama Terapisi (DT) kuram ve uygulamalarını deneyimleydiler. Atölye boyunca, doğaçlama, oyunculuk teknikleri, psikodrama, sosyodrama, Playback tiyatrosu, yaratıcı ritüeller ve diğer bir çok drama terapisi tekniği uygulandı.

Sanat Terapisine Giriş, Müzik Terapisine Giriş, Dans Hareket Terapisine Giriş, Drama Terapisine Giriş

Psikologlara, psikiyatristlere, psikolojik danışmanlara, sosyal hizmet  ve özel eğitim alanlarındaki mezunlara yönelik olan bu çalışma bir yandan katılımcıları teorik bilgilendirmeyi – Drama, sanat, dans-hareket ve müzik terapilerinin ortaya çıkışı, farklı kuramsal yaklaşımlar ve kavramlar, diğer yandan da  katılımcılar yaratıcı sürecin içerisinde aktif olarak yer alarak yaratıcı tekniklerinin terapötik olarak nasıl kullanılabileceğini anlamalarını ve  kendi çalışmalarında da bu teknikleri uygulayabilmelerini amaçlamıştır.

Drama Terapisi Deneyimi: (Kadın ve Erkek) Kahraman Aşk ve Sevgi Peşinde!

“Dramatik Rol Terapi” teorisi, Drama Terapisi’nin en önemli öncülerinden biri olan Robert Landy tarafından uzun yıllardır sürdürdüğü çalışmalara dayanarak geliştirilen bir metottur. Bu metotta danışanlar benliklerinin değişik yanlarını rüyalar, hikâyelendirme /hikâye anlatma, arketipler içeren masallar ve terapistin onlara verdiği roller aracılığı ile keşfetme ve sahnede canlandırma imkânı bulurlar. Buradaki amaç, kişinin karmaşık, belirsiz ve birbiriyle çelişen farklı çok sayıdaki rollerinin arasında hayatını dengeleyecek bir rol entegrasyonuna ulaşmaktır.

Bu eğitimde Robert Landy,  “Dramatik Rol Terapi” teorisinin bir parçası olan, “Kahraman’ın Yolculuğu” (the Hero’s Journey) çalışmasını Aşk ve Sevgi temaları üzerinde uygulamıştır. ‘Kahraman’ın Yolculuğu’nda, katılımcılar hareket, resim, hikâye, şarkı ve dramatizasyon gibi farklı yaratıcı teknikleri kullanarak Aşk ve Sevgi’nin keşfine çıktılar.

Kendi İçinde Hikâye –Terapide Mit ve Masal

Bu atölye çalışmasında Profesör Silverman katılımcılara “Kendi İçinde Hikâye –Terapide Mit ve Masal” (The Story Within –myth and fairy tale in therapy) isimli kendi terapötik yöntemi ve özellikle travmada kullanımı hakkında bilgi vermiştir.. Bu yöntem kullanılarak, katılımcılar kendi seçtikleri mitler ve masallardaki kişisel bir anlamı olduğuna inandığı karakterlerin yerine geçerek, içsel keşfin derin yolculuğuna çıktılar. Katılımcılar kendi seçtikleri karakterleri maske yapımı, sanat çalışmaları, dramatik sahneler, hareket ve müzik ile keşfettiler.

2. Yaratıcı Sanatlar Terapisi Onaylı Sertifika Programı (2 Yıl)
3. Drama Terapisi Alternatif Eğitim Programı (NADTA Onaylı)
4. Yoğunlaştırılmış Kısa Dönemli Atölye Çalışmaları

Yeni Atölye Çalışmaları

İstanbul Yaratıcı Sanatlar Terapisi Enstitüsü & Mature Eğitim İşbirliği İle Yaratıcı Sanatlar Grup Atölye Çalışması:“Benim Babam Kahramandır”

Babalar, çocuklarının gözünde her zaman gerçek bir kahramandır. “Kahramanın Yolculuğu” başlıklı bu atölye çalışması erkek & baba olma deneyimini sanat teknikleri ile güven duygusu içerisinde ifade edebildikleri, yaşadıklarını anlamlandırabildikleri, üzerinde güç sahibi olabildikleri ve deneyimlerini istedikleri şekilde değiştirerek cesaret kazanabildikleri , bir yöntemdir.

Bu çalışmada, katılımcılar resim, hikaye, müzikle dramatizasyon gibi farklı yaratıcı teknikleri kullanarak “baba” olarak kendilerini keşfederler. Babalar deneyimlerini dramatize ettikten sonra, yarattıkları , rol, kurgu ve kendi yaşam deneyimleri arasındaki bağlantıları incelerler.

 • Erkek & baba (kahraman) olarak rollerim nelerdir?
 • Kendi babamın bana aktardığı roller nelerdir?
 • İçinde bulunduğum kültür (aile ve toplum) nasıl bir baba olmamı bekliyor?
 • Ben nasıl bir baba (kahraman) olmak istiyorum.

Kahraman olduklarını keşfetmek isteyen tüm babalar bu atölye çalışmasına katılabilirler.

Daha fazla bilgi için; info@yaraticisanatlarterapisi.com

İstanbul Yaratıcı Sanatlar Terapisi Enstitüsü & Mature Eğitim İşbirliği İle Yaratıcı Sanatlar Grup Atölye Çalışması:“Kahramanın Anne Olma Yolculuğu”

Değişen dünya ile birlikte kadının üstlenmesi gereken roller ve buna bağlı sorumluluklar sürekli değişim göstermektedir. Günümüzde kadın çok farklı beklentileri karşılamaya çalışmaktadır. Örneğin; ‘iyi bir eş’,

‘şefkatli bir anne’, ‘titiz ve düzenli bir ev hanımı ve başarılı bir iş kadını’, ayrıca ‘fedakâr bir evlat’, ‘iyi bir kızkardeş’, ‘vefalı bir arkadaş’ kadının üstlenmek zorunda olduğu rollerden bazılarıdır. Bütün bu rolleri başarı ile icra etmeye çalışan günümüz kadını ayrıca tüketici toplum tarafından empoze edilen ‘güzel ve bakımlı olmak’, ‘zayıf’ olmak, ‘dişi’ olmak gibi kalıplaşmış beklentileri de yerine getirmeye çalışmaktadır. İşte tüm bu rol karmaşası ve çatışması içerisinde kadın & anne zaman zaman kendini başarısız ve değersiz hisseder. Kadın & anne olarak hayallerini, aslında kim olduğunu ve kim olmak istediğini maalesef çoğu zaman göz ardı eder.

EĞER…

 • Kadın & Anne olarak toplumun size empoze ettiği rolleri yaşamaktan yorulduysanız…
 • İyi bir anne olduğunuz ile ilgili şüpheleriniz varsa,
 • Kendinize anne olarak daha çok güvenmeyi ve daha pozitif olabilmeyi,
 • Ya da gerek kadın ve gerekse anne olarak kendinizi yaratıcı yöntemlerle yeniden keşfetmeyi istiyorsanız…
Detaylı Bilgi İçin Bize Ulaşın