Dr. Nilgün Türkcan, BCT, RDT

Kanadalı Türk, Nilgün TÜRKCAN, PhD, MA, BCT, RDT, Yaratıcı / Dışavurumcu Sanatlar Terapisti, Eğitimci, Süpervizör, Concordia Üniversitesi’nde, Yaratıcı Sanatlar Terapisi (YST) Bölümü’nde drama terapisi, cinsel taciz ve travma konusunda uzmanlaşarak yüksek lisansını tamamlamış, sonrasında da Boston’da Lesley Üniversitesi, Dışavurumcu Terapiler (Expressive Therapies) Programı’nda dans terapisi konusunda tezini tamamlayarak doktor ünvanı almıştır.

Dr. Türkcan, 2001’den 2010’a kadar Kanada’da, 2010’dan bu yana da Türkiye’de çocuklara, gençlere, yetişkinlere ve yaşalmışlara Türkçe ve İngilizce dillerinde bireysel, çift ve grup klinik yaratıcı sanatlar terapisi hizmetleri vermektedir. Sonuç odaklı insancıl anlayışı benimseyen Dr. Türkcan’ın çalıştığı alanlar arasında travma (fiziksel, duygusal, cinsel),  uyum bozuklukları (boşanma, göç, iş kaybı, hastalık vb.), depresyon, kaygı bozuklukları (fobiler ve panik atak), yeme bozuklukları, nedeni bilinmeyen ağrılar, kanserle baş etme, bağlanma problemleri ve kişisel gelişim yer almaktadır.

Ayrıca 2010 yılına kadar Montreal’de Mc. Gill üniversitesi hastanesi ergen ve çocuk kliniğinde (Cinsel Taciz & Yeme Bozuklukları ) ve çeşitli merkezlerde, Türkiye’de de TSCV çatısı altında klinik yaratıcı sanatlar terapisi uygulamıştır. Yine Ataşehir Belediyesi’nin desteği ile dezavantajlı kadınlarla gerçekleştirilen “ Ayna ayna söyle bana” ve Darüşşafaka Cemiyeti işbirliği ile yaşalmışlar ile gerçekleştirdiği Yaratıcı Sanatlar Terapisi grup çalışmaları Dr. Türkcan’ın liderliğini yaptığı sosyal toplum projelerinden bazılarıdır.

2007-2010 yılları arasında UQAM (Üniversite de Quebec a Montreal) Üniversitesi, Psikoloji Bölümü’nde yüksek lisans düzeyinde dersler veren Dr. Türkcan , 2011’ de Türkiye’ye dönüşünden itibaren çeşitli üniversitelerin (Özyeğin, Işık ve Medipol Üniversiteleri) Psikoloji Bölümlerinde, İngilizce ve Türkçe Uygulamalı ve Teorik Yaratıcı Sanatlar Terapisi dersleri vermeye devam etmektedir. North American Drama Therapy Association’a (NADTA), American Dance Movement Therapy Assosiation’a (ADTA), Art Therapy Association of Quebec, (AATQ) ve International Expressive Arts Therapy Association (IEATA)’a üye, aynı zamanda, dernek onaylı eğitmen ve süpervizör (Board Certified Trainer-BCT), Lisanslı uzman drama terapisti (Registered Drama Therapist-RDT) olan Dr. Türkcan son 10 yıl içerisinde yurtiçi ve yurtdışında (Almanya, Amerika, Kanada, Yunanistan) alanla ilgili eğitici eğitimleri vermiş ve atölye çalışmaları düzenlemiştir. Board Certified Trainer (BCT) olduğu için North American Drama Therapy Association’nın (NADTA) onayıyla Drama Terapisi alanında uzman yetiştirebilmekte ve verdiği eğitimler Amerika ve Kanada’ daki bir çok dernek tarafından tarafından tanınmaktadır.

2010 yılında bir vakıfta Yaratıcı Sanatlar Terapisi Programı’nı kuran Dr. Türkcan 2015 yılının sonuna kadar YST ‘yi ülkemizde tanıtmak ve sonrasında akademik, bilimsel, uygulama ve araştırma alanlarında referans kurum haline getirebilmek vizyonu ile çalışmalarını sürdürmüştür. Bu vakıfta inovatif düşünceyi desteklemek, duygusal zekâyı geliştirebilmek, problem çözebilme ve “doğru” karar verme yeteneğini güçlendirebilmek, işbirliğini, ekip ruhunu, çalışanların motivasyonunu ve aidiyet duygusunu arttırmak, ortak vizyon ve amaçların belirlenmesine yardımcı olabilmek için kurumsal YST eğitimleri vermiştir. 2016 yılında Yaratıcı Sanatlar Terapisi Enstitüsü’nü kuran Dr. Türkcan enstitüsü bünyesinde terapi ve eğitim hizmetlerine halihazırda devam etmektedir.