YST Psikolojik Danışmanlık

YST Bireysel Terapi
YST bireysel danışmanlık kişinin yaratıcı teknikleri kullanarak kendi dünyasını ve gerçek potansiyelini keşfetmek için yaratıcı sanatlar terapisti rehberliğinde çıktığı bir yolculuktur. Bu yolculukta kişi kazandığı yeni beceriler sayesinde farklı ve daha geniş bir perspektiften bakarak sorunu hem daha iyi anlama şansı elde eder hem de bu sorunun çözümünde farklı stratejiler geliştirebilir  hale gelir.

Özellikle Yaratıcı Sanatlar Terapisi (YST) drama, dans-hareket, müzik, ve görsel sanatlar aracılığı ile bireylerin yaratıcı sürece aktif olarak katılımlarını ve bu yolla kendi içsel güç ve potansiyellerini keşfetmelerini, günlük kaygılarından ve stresten uzaklaşarak içsel güçlerini keşfetmelerini ve yaşamlarında istedikleri yönde değişim ve dönüşüm sağlayabilmelerini destekler.

Hangi Durumlarda Bizden Danışmanlık Alabilirsiniz?
(Çocuk, Ergen, Yetişkin ve Yaşalmış)

 • Majör yaşam geçişleri (Boşanma, is kaybı, göç vb.)
 • Öfke yönetimi, bireylerarası çatışma ve uyum problemleri,
 • Özgüven problemleri,
 • Depresyon ve Kaygı,
 • Sosyal Fobi,
 • Taciz (Fiziksel, Cinsel, Duygusal),
 • Travma,
 • Yeme Bozuklukları,
 • Psikosomatik Nedeni Bulunamayan Ağrılar,
 • Özel gereksinimler
 • Kanser
 • Ya da sadece kendini keşfedip, yaşam farkındalığını arttırmak ve var olan potansiyelini maksimum düzeyde gerçekleştirmek isteyen HERKES.

YST Çift ve Aile Terapisi
YST Çift ve Aile Terapisi çeşitli sanat teknik ve yöntemlerini kullanarak çiftler ve ailelerin ilişki dinamiklerini  yaratıcı süreçleri kullanarak  farklı açılardan görebilmelerini deneyimledikleri karmaşık sorunları çözebilecekleri becerileri kazandırmayı amaçlar.

YST Grup Terapisi
Grup Terapisi benzer zorluklar ve süreçlerle baş eden çocukların, ergen, yetişkin ve yaşalmış bireylerin  (6-12 kişi) bir terapist rehberliğinde bir araya gelerek sorunları ile başa çıkma ve için yeteneklerini geliştirebildikleri bir psikoterapi türüdür. Grup terapisi, içerisinde ortak sorunlar yaşayanlar ile birlikte olmak ve onların deneyimlerine tanıklık  etmek ve kendi deneyimlerimize tanıklık edilmesi, dolayısıyla sorunun sadece bizde olmadığını fark edilmesi, grup içerisinde başka birine destek olabilmek, model alma ve karşılıklı öğrenme tekniklerini kullanabilmek, yargılanmadan anlaşılmanın geliştirmiş olduğu grup bağlılığını öğrenebilmek açısından oldukça önemli etkilere sahiptir. Özellikler YST grup terapisi grup terapisi ile yaratıcı sürecin gücünü birleştirir. Kullanılan çeşitli sanat dalları kendini ifadeyi ve paylaşımı kolaylaştırarak güvenli ve keyifli bir çalışma alanı sağlar.

YST Grup Terapi Çalışma Yöntemleri:

 • YST Yaşantı Grubu
 • Depresyonla Baş Etmek
 • Sosyal Fobi
 • Yeme Bozuklukları
 • Kadın Olmak
 • Yaşam Krizleri ile Başa Çıkma
 • Bir Türlü Hayır Diyemiyorum
 • Sınav Kaygısı
 • Yaşalmışlar (65 yaş üstü) ile Grup Çalışması

YST Sosyal Destek Programı
Çalıştığımız ve/veya ilgilendiğimiz alanlar…

 • Dezavantajlı Kadınlar ( Taciz, erken evlilik, ekonomik sorunlar vb.) ile YST Çalışması
 • Cezaevlerinde YST Çalışması
 • Suriyeli Mülteciler ile ile YST Çalışması
 • Dezavantajlı Yaşsalmışlar ile YST Çalışması
Detaylı Bilgi İçin Bize Ulaşın